เผยเเล้ว! ดนตรีคลาสสิกมีผลต่อการทำงานของสมองของมนุษย์

เผยเเล้ว! ดนตรีคลาสสิกมีผลต่อการทำงานของสมองของมนุษย์

ดนตรีถ้าจะให้อธิบายความหมายง่ายๆ คือ เสียงที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผน  ดนตรีเกิดขึ้นมาบนโลกของเราเป็นเวลานานมากๆ แล้ว รวมทั้งดนตรีเองก็มีหลากหลายแนว หลากหลายสไตล์อีกด้วย แต่มีดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งได้รับการวิจัยว่าเป็นดนตรีอันมีผลต่อการทำงานของสมอง ช่วยในการเรียน หรือการท่องจำความรู้ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  ดนตรีชนิดนั้นคือดนตรีคลาสสิก ดนตรีคลาสสิกมีถิ่นกำเนิดมาจากยุโรปนับตั้งแต่ กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรื่อยมากจนถึงประมาณปี ค.ศ. 1820 ดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีที่ซับซ้อน มีทั้งเพลงเต้นรำ เพลงรัก เพลงบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติ

วิจัยเเล้ว ดนตรีคลาสสิกมีผลต่อการทำงานของสมองมนุษย์

มีการวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่า ดนตรีคลาสสิกนั้นมีผลต่อสมองของคนเรา โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิก มีส่วนช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ภายในสมองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ดนตรีคลาสสิกยังเป็นหนึ่งอิทธิพลอันช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ อีกด้วย

สมองซีกขวา  มีหน้าที่ รับรู้ตอบสนอง ใช้ไปกับเรื่องเกี่ยวกับศิลป์ เช่น เรื่องดนตรี ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์  และให้การยอมรับสมองซีกซ้าย

สมองซีกซ้าย  มีหน้าที่ ตอบสนองในเชิงเหตุผล รวมทั้งเรื่องต้องใช้ตรรกะในการคิด เช่น คณิตศาสตร์ การพูด การใช้รูปแบบ และมีอิทธิพลต่อสมองซีกขวา

และเมื่อเราฟังดนตรีคลาสสิก สมองจะทำงานร่วมกันทั้ง 2 ซีก คือ เมื่อเราเกิดความซาบซึ้งตรึงใจในเสียงเพลงนั้นๆ สมองทั้งซีกซ้ายและขวาก็จะทำงานพร้อมกัน เสียงดนตรีคลาสสิก ช่วยผลิตเส้นใยสมองให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการค้นพบว่าดนตรีคลาสสิก สามารถเพิ่มความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้อีกด้วย

บทเพลงของ Mozart ได้นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี 1950 โดย ดร.Alfred A. Tomatis เขาเป็นคนแรกๆ ที่ได้นำบทเพลงของ Mozart มาใช้ในการทดลอง เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเล็กๆ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ ในเวลานั้นดร.Alfred A. Tomatis ได้ทำการศึกษาผลของดนตรีอันส่งผลต่อระบบการได้ยินการพูดรวมทั้งการสื่อสารของเด็ก จากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่เอง จึงได้มีการนำเพลงของ Mozart มาใช้ศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง

การวิจัยเรื่อง  The Mozart  Effects ถือกำเนิดมาจากการวิจัยพัฒนาสติปัญญาของเด็กโดยใช้เพลงคลาสสิก เริ่มต้นจากตั้งสมมติฐานว่าเด็กฉลาดจะขึ้น หากให้ฟังเพลงคลาสสิกเป็นประจำ ซึ่งผลจากการทดลองนี้ได้แสดงให้ประจักษ์ว่าการฟังดนตรีคลาสสิกอย่างเป็นประจำช่วยเพิ่มความทรงจำให้ดีขึ้น  ผลของการวิจัยนี้มีชื่อเรียกว่า The Mozart Effect   เนื่องจากเพลงที่เลือกมาใช้มาใช้ในการเพิ่มพูนความจำนั้นเป็นเพลงของ Wolfgang Amadeus Mozart  ทำให้คนที่ได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ ต่างพากันสนใจอยากฟังเพลงคลาสสิกมากขึ้น เพราะอาจเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเฉลียวฉลาดทางปัญญาให้ดียิ่งขึ้น