ทำไมเพลงคลาสสิกจึงผ่อนคลายอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

ทำไมเพลงคลาสสิกจึงผ่อนคลายอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

อย่างที่รู้กันว่าเพลงคลาสสิกนั้นนอกจากจะเป็นเพลงอันมีความไพเราะมากอันเกิดจากความซับซ้อนของการประพันธ์อย่างเหลือเชื่อแล้ว ยังเป็นเพลงอมตะที่ก้าวข้ามผ่านยุคสมัยได้มาเป็นนับ 100  ปี จนมาถึงปัจจุบันนี้ แน่นอนว่ามันต้องมีดีมากกว่าเพลงที่แต่งยากอย่างแน่นอน ดนตรีคลาสสิกใช้เครื่องดนตรีหลายชนิดประกอบเข้าด้วยกัน รวมทั้งดนตรีคลาสสิกยุคแรกๆ นั้นจะไม่มีเนื้อร้องมีแค่เสียงเพลงบรรเลงอย่างเดียว นับว่าเป็นเสียงเพลงอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ทำให้เราไม่ต้องไปกังวลกับเนื้อเพลง จดจ่อแค่การบรรเลงเสียงของเพลงต่างๆ เท่านั้น

ชนิดของสารเคมีในสมองจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกระตุ้นสมอง และ กลุ่มกดการทำงานของสมอง

กลุ่มกระตุ้นสมอง มีหน้าที่ ควบคุมความพฤติกรรม อารมณ์ ช่วยให้สมองตื่นตัว และมีความสุข

สารชนิดนี้จะหลั่งออกมามากเมื่อ ออกกำลังกาย ได้ฟังคำพูดดีๆ  ร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น

กลุ่มกดการทำงานของสมอง สารเคมีตัวนี้เกี่ยวพันธ์กับความเครียด มันจะหลั่งออกมาหากสมองได้รับความเครียด ยับยั้งการส่งข้อมูล  ยับยั้งการเจริญเติบโต  คิดอะไรไม่ออก ก่อให้เกิดภูมิต้านทานของร่างกายต่ำ เป็นภูมิแพ้ เป็นมะเร็งได้ง่าย

ต่อมามีการทดลองวิจัยพบว่า การฟังดนตรีคลาสสิกอย่างเป็นประจำนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  รวมไปถึงการทำงานของสมองในหลายๆ ด้าน ส่งผลดีต่อการไหลเวียนของเลือด  ความดันโลหิตเป็นปกติ  การเต้นของชีพจร การตอบสนองของม่านตา ได้ผลดีขึ้น แน่นอนว่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสมองอีกด้วย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สติ จินตนาการ ไปในทางด้านบวก

ในปัจจุบันได้มีการนำดนตรีคลาสสิกมาช่วยฟื้นฟูสุขภาพ กล้ามเนื้อ ของคนพิการ  รวมทั้งช่วยบำบัดผู้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ผู้ที่มีปัญหาทางจิต ก่อเกิดศาสตร์การรักษาแบบใหม่ขึ้น มันคือ ดนตรีบำบัด นั่นเอง โดยนำดนตรีคลาสสิกมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยบำบัดอาการผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการคิดถึงวัย และอาการของผู้ป่วยด้วย มีการรองรับจากงานวิจัยต่างๆ ว่าเมื่อนำเทคนิคนี้มาทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ผลจากการทดลองพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ไม่ใช่เป็นแค่ศาสตร์แบบหลงงมงาย ซึ่งเพลงคลาสสิกนี้สามารถใช้ได้ผลกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตหลายแบบด้วยกัน เช่น โรคอัลไซเมอร์ , โรคซึมเศร้า , โรควิตกกังวล , เด็กที่เป็นออทิสติก เป็นต้น

นอกจากนี้จากการวิจัยพบว่าดนตรีคลาสสิกยังช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้  เช่น ช่วยลดความเจ็บปวดในโรคมะเร็ง ดนตรีคลาสสิกช่วยลดอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัด หรือเปิดเพลงคลาสสิกคลอเบาๆ ให้กับผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตทำให้เกิดความสงบ จากโลกนี้ไปด้วยความสุข