แนะนำเครื่องดนตรีคลาสสิก มีอะไรบ้าง

แนะนำเครื่องดนตรีคลาสสิก มีอะไรบ้าง

การเล่นดนตรีคลาสสิกใช้เครื่องเล่นหลายชนิดด้วยกัน หนึ่งในเครื่องเล่นสำคัญของดนตรีคลาสสิกที่ขาดไม่ได้คือ เครื่องประเภทกระทบ มันเป็นเครื่องเล่นดนตรีชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียง โดยการ ตี เคาะ สั่น เป็นต้น

จุดเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้ จึงเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงชัดเจน สามารถให้จังหวะได้ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ หรือเครื่องตี สร้างจากวัสดุของแข็งหลายชนิดผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น เหล็ก ไม้ แผ่นหนัง เป็นต้น เพราะฉะนั้นในการเล่นเครื่องเล่นชนิดนี้ ผู้เล่นอาจจะต้องนั่ง หรือยืนอยู่กับที่ เนื่องจากการเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ต้องใช้แรงจำนวนมากเป็นเวลานาน ผู้เล่นต้องมีจุดถ่วงที่ดี ในสมัยโบราณกาล เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ จึงเป็นเครื่องเล่นเหมาะในการทหาร ส่วนมากคนเล่นเครื่องชนิดนี้มักมีรูปร่างสูงใหญ่ รวมทั้งมีกำลังมากจะยิ่งตีให้เกิดเสียงดังได้มาก เช่น การตีกลองออกศึก หรือตีฆ้องเพื่อบอกเวลาในยามกลางคืน เป็นต้น

เมื่อดนตรีคลาสสิกเริ่มมีการพัฒนาขึ้นในปลายยุคกลางจวบจนเฟื่องฟูในยุคเรเนสซองส์จึงมีการนำเอาเครื่องเล่นดนตรีชนิดอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เพราะความเจริญมากขึ้นนี่เองเลยได้มีการแบ่งประเภทกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิกอย่างเป็นระเบียบและมีแบบแผนมากขึ้น  ดังนั้นการจัดกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิกแบบนี้ก็ยังคงใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับเครื่องกระทบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. เครื่องกระทบมีระดับเสียงแน่นอน

มีระดับเสียงสูง-ต่ำ  เกิดเสียงจากการตีกระทบ ซึ่งยังสามารถเล่นเป็นทำนองเพลงได้อีกด้วย จึงสามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเดียวหรือเป็นเครื่องเล่นนำของวงก็ได้ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีของไทยก็คือระนาดเอกนั่นเอง  เช่น มาริมบา ไซโลโฟน ไวบราโฟน กลองทิมปานี ระฆังราว เป็นต้น

  1. เครื่องกระทบมีระดับเสียงไม่แน่นอน มีระดับเสียงไม่แน่นอน หน้าที่ของมันคือ ใช้เป็นเครื่องดนตรีในการประกอบจังหวะ โดย ตี สั่น เคาะ ขูด เช่น คาบาซา ฉาบ มาราคาส รวมทั้งกลองประเภทต่างๆ เป็นต้น

จุดเด่นของเครื่องดนตรีทั้ง 2 แบบนี้ คือ มีหน้าที่เป็นส่วนผสมทำให้การเล่นดนตรีประเภทวงคลาสสิคเกิดความหนักแน่น มีจังหวะมากขึ้น นอกจากนี้ไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ใครคือคนแรกที่นำเครื่องนี้ประเภทนี้เข้ามาเล่นในวงดนตรีคลาสสิก อย่างกลองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีสำหรับเอาไว้เล่นปลุกใจในกองทัพมาอย่างช้านาน ดังนั้นเมื่อเกิดวงดนตรีชิดอื่นๆขึ้น กลองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ไปโดยปริยายนั่นเอง

นอกจากนี้การบรรเลงดนตรีคลาสสิกให้เกิดความไพเราะได้นั้น ต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ อีก เช่น ไวโอลิน , วิโอลา ,  เปียโน  , ทรัมเป็ต เป็นต้น

Close Menu